WAMA-2020-0029 - Babbelsebeek - klassering 2de categorie waterloop

OPENBAAR ONDERZOEK verlegging van de waterloop categorie 2 Babbelsebeek op basis van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

Wij delen jou mee dat door de Dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen een aanvraag werd ingediend voor de verlegging van de waterloop categorie 2 Babbelsebeek op basis van de wet van 28 decemberr 1967 betreffende de waterlopen.

De Babbelse beek, met Provinciaal nummer A.6.17.1, in de nieuwe retentiezone in het Natuurpunt natuurgebied Schapenhagen wordt verlegd. De oude loop is gedempt en de nieuwe zal officieel waterloop worden. De nieuwe loop wordt, volgens de voorwaarden opgenomen in artikel 4, § 1 van de wet van 28 december 1967 gerangschikt in 2de categorie. Er is dus sprake van een abnormale verzwaring van het debiet, een verontreiniging door lozingen van afvalwater of een noodzaak tot structureel onderhoud door een openbaar bestuur.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 10 mei tot en met 30 mei 2020.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80 met vermelding van het dossiernummer WAMA-2020-0029. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 30 mei 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer WAMA-2020-0029

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/WAMA-2020-0029