Vredegerecht

Het vredegerecht van het kanton Kontich en 8e kanton Antwerpen is gevestigd aan de Mechelsesteenweg 83.
Het is bevoegd over de gemeenten Kontich, Edegem, Hove, Lint, Boechout, Mortsel en Berchem.

tel. 03 457 05 11
fax: 03 457 86 24
 
Je kan je tot de vrederechter wenden bij o.m. voogdij, bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...
 
Vrederechter is Dhr. D. Scheers
Hoofdgriffier is Dhr. F. Huysmans.
 
Het vredegerecht is toegankelijk iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16 u.
Op deze uren kan u er ook telefonisch terecht.
 
De vrederechter zetelt:
- op dinsdag om 9 u. in openbare zitting 
- op dinsdag om 14 u. in raadkamer (verzoeningen, bewindvoeringen).