Voorzitter - bijzitter voor 1 dag

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor het Federale, Vlaamse en Europese parlement. Om deze stembusgang vlot te laten verlopen, zijn er uiteraard mensen nodig die het werk doen. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwillige voorzitters en bijzitters.

Voorzitters

Voorzitters van een stembureel zijn zeer belangrijk voor de goede werking van een stembureel. Ze dragen enige verantwoordelijkheid en staan in voor een vlot verloop van de kiesverrichtingen op de dag zelf en de organisatie in het stembureel.

Uiteraard bereiden we de voorzitters voor met documentatie en een demonstratie (dinsdag 28 mei) en krijgen zij het nodige materiaal om hun taak te vervullen.

Als voorzitter heb je recht op een dagvergoeding.

Bijzitters

Voor de voorzitter zijn de bijzitters de directe medewerkers en de uitvoerders van de verschillende taken gedurende de stembusgang. Zij krijgen hun instructies van de voorzitter en hebben vooraf geen speciale opleiding nodig.

Als bijzitter heb je recht op een dagvergoeding.

Ik vrijwillig!

Ben je gemotiveerd om een van deze taken op te nemen? Vul dan ons e-formulier in.

Vragen?

Wil je nog bijkomende inlichtingen, neem dan contact op met de dienst secretariaat.

Bedankt!

Wij zijn je alvast dankbaar voor je engagement en inzet.