Voorzitter - bijzitter voor 1 dag

 

Op 14 oktober vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad en provincieraad.

Om deze stembusgang vlot te laten verlopen, zijn er uiteraard mensen nodig die het werk doen. Werken met gemotiveerde mensen maakt de taak in een stembureel niet alleen aangenaam maar laat het ook vlotter verlopen. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwillige voorzitters en bijzitters 

 

Voorzitters

Zeer belangrijk voor de verkiezingen zijn de voorzitters van de stembureaus. Ze dragen enige verantwoordelijkheid en staan in voor het goede verloop van de kiesverrichtingen op de dag zelf en de organisatie in het stembureel.

Uiteraard bereiden we de voorzitters voor met documentatie en een demonstratie en krijgen zij het nodige materiaal om hun taak te vervullen.

Als voorzitter heb je recht op een dagvergoeding.

Bijzitters

Voor de voorzitter zijn de bijzitters de directe medewerkers en de uitvoerders van de verschillende taken gedurende de stembusgang. Zij krijgen hun instructies van de voorzitter en hebben vooraf geen speciale opleiding nodig.

Als bijzitter heb je recht op een dagvergoeding.

Ben je gemotiveerd om een van deze taken op te nemen, of wil je nog bijkomende inlichtingen, neem dan contact op met de infodienst.

Wij zijn je alvast dankbaar voor je engagement en inzet.