Nestkastactie 2020

Onze vogels en vleermuisjes vinden steeds moeilijker huisvesting. Boomholtes worden steeds zeldzamer en huizen worden steeds beter geïsoleerd. Door een nestkastje op te hangen helpt u vogels en vleermuizen niet alleen aan een broedplaats, maar ook aan een schuilplaats tijdens koude en natte (winter)dagen.

Kortom help vogels en vleermuizen door een nestkastje op te hangen en beleef volop plezier van het nieuwe leven in je tuin.

In de strijd tegen de eikenprocessierups biedt de gemeente Kontich drie verschillende mezenkastjes en een vleermuizenkastje aan.

Mezen eten ook eikenprocessierupsen met brandharen en niet alleen de jonge rupsen die nog geen brandharen hebben Mezen hebben een manier gevonden om de brandharen voor consumptie te verwijderen. Vleermuizen jagen dan weer op de nachtvlinder tot welke de eikenprocessierups zich ontpopt waardoor er komend jaar minder eitjes gelegd worden.

Nestkast Alicante WoodStone 28 mm, bruin 20€

Vogelsoort: Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Glanskop, Matkop

(Link naar een filmpje: https://youtu.be/2CqPhAqrlFg)

Nestkast Alicante WoodStone 32 mm, groen 20€

Vogelsoort: Koolmees

Nestkast Alicante WoodStone ovale invliegopening, rood 20€

Vogelsoort: Huismus, Boomklever, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Ringmus

Vleermuizenkast Chillon, zwart 20€

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, brandtsvleermuis

Voorwaarden

Bestelvoorwaarden:

  • De nestkastjes moeten binnen de grenzen van de gemeente worden geplaatst.
  • De betaling dient te gebeuren bij de bestelling.
  • Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden

Procedure

  1. Download het bestelformulier of kom een exemplaar halen bij het onthaal van het gemeentehuis.
  2. Bezorg je bestelformulier en betalingsbewijs per mail naar milieu@kontich.be of aan het onthaal in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich uiterlijk op vrijdag 30 oktober 2020 om 12u.
  3. Het totaalbedrag dient overgeschreven te worden op bankrekening BE66 0910 0009 8443  van het gemeentebestuur Kontich met duidelijke vermelding van “Nestkastactie 2020” en de naam van de besteller op dit formulier.
  4. De nestkastjes dienen afgehaald te worden op zaterdag 28 november tussen 13 en 15 uur in het Serrecomplex Eric Van den Eynde, Pierstraat 350, 2550 Kontich, grens met Rumst.

Meer info

Deze actie draagt bij tot de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 3, 8, 12, 15 en 17