Verwarmingstoelage

Wat?

De aankoop van verwarmingsbrandstof, zoals mazout/petroleum en propaangas, is een grote kost die zwaar kan wegen op je gezinsbudget. 

Heb je een laag inkomen en verwarm je je huis hoofdzakelijk met een van deze brandstoffen, dan kan je een aanvraag doen bij het Sociaal Verwarmingsfonds.

Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in je verwarmingsfactuur, indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Jaarlijks kan er een terugbetaling zijn voor maximum 2000 liter.

Bedrag?

Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan de hand van je factuur of aankoopbon. Afhankelijk van de hoeveelheid brandstof en de betaalde prijs, zal je een terugbetaling krijgen van maximum € 280.

Als de prijs per liter stijgt, zal ook het maximumbedrag voor de terugbetaling stijgen.
Meer info kan u vinden op: https://www.vlaanderen.be/verwarmingstoelage-via-het-sociaal-verwarmingsfonds 

Je kan meermaals per jaar een terugbetaling vragen, maar de terugbetaling zal nooit meer zijn dan € 280 per jaar, afhankelijk van de stookolieprijzen. 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een tussenkomst uit het Sociaal verwarmingsfonds moet je behoren tot één van volgende categorieën:

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 21.179,16 euro (verhoogd met 3.920,94 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.

  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 21.179,16 euro (verhoogd met 3.920,94 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.

  • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Procedure

Een tussenkomst aanvragen vanuit het Sociaal Verwarmingsfonds moet via het OCMW, binnen de 60 dagen na levering of aankoop.

Wat meebrengen

Om een tussenkomst aan te vragen heb je volgende documenten nodig:

  • uw identiteitskaart
  • leveringsfactuur
  • laatste aanslagbiljet
  • klever van de mutualiteit
  • eventueel beslissing inzake schuldenregeling

Meer info

Deze informatie is afhankelijk van de stookolieprijzen en wijzigingen in de wetgeving. 

Als u vragen heeft, kan u ons steeds contacteren op de vermelde contactgegevens.