Verwaarlozing / Voortijdig beëindigen van de concessie

Dit product is enkel op afspraak.
 
De graftekens dienen steeds in goede staat gehouden te worden. Onder verwaarlozing verstaat men het doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig graf. Bij vaststelling van verwaarlozing, plaatst de gemeente aan het graf een kennisgevingsbord gedurende een periode van een volledig jaar.

Bij niet herstelling, wordt de grafzerk verwijderd en vervalt de concessie. 
Je kan opteren om enkel de rugzerk te behouden, wanneer deze nog in goede staat is. 
Je kan zelf de opdracht geven tot het voortijdig beëindigen van de concessie, wanneer het bv. moeilijk wordt om het graf te onderhouden.

De aanvraag gebeurt op de dienst burgerzaken.