Verwaarlozing

De gemeente Kontich heeft een reglement op verwaarloosde woningen en gebouwen.

Woningen en gebouwen die er verwaarloosd uitzien, hebben een nefaste invloed op het straatbeeld en maken dat woonbuurten verloederen. Daarom houdt de gemeente een register bij van verwaarloosde woningen en gebouwen. De eigenaar(s) van een woning of gebouw die op het register komen, worden door de gemeente aangemaand om de verwaarlozing op te lossen en moeten hiervoor, als de verwaarlozing blijft aanhouden, een belasting betalen.

Naast dit bestraffende luik, is er ook een positieve stimulans om verwaarlozing op te lossen. Voor verfraaiings-of renovatiewerken aan je woning (gevelwerken bv) bestaan er immers premies. Kijk voor meer informatie op de pagina van MIJN VERBOUWPREMIE.

Meer info

Klik hier voor het reglement op registratie van verwaarlozing zoals gewijzigd door de gemeenteraad op 19/06/2023: 20230619_reglement vewaarlozing