Verval grafconcessies 2021

Het zal oplettende burgers misschien al opgevallen zijn: de begraafplaats in Kontich staat dezer dagen vol bordjes. Dit geeft natuurlijk een vreemd en druk zicht. Daarom zorgen we op deze pagina voor wat extra uitleg.

In 2021 vervallen er namelijk een hele hoop grafconcessies. Dit heeft te maken met een Belgische wet uit 1971 waarin besloten werd dat alle toenmalige eeuwigdurende concessies werden omgezet tot concessies van 50 jaar, te rekenen vanaf 1971. Dit had voornamelijk te maken met een mogelijk toekomstig plaatsgebrek op onze begraafplaatsen. Deze 50 jaar zijn nu afgelopen waardoor in principe dus een heleboel concessies vervallen.

Deze worden aangekondigd aan de zerk zelf door middel van een bordje, door een lijst in het infobord op de begraafplaats en waar mogelijk via brief aan de erfgenamen. Mocht u geen brief hebben ontvangen terwijl u meent hier toch recht op te hebben, kan u uw gegevens doorgeven via burgerzaken@kontich.be. Dan wordt u mee als erfgenaam opgenomen in onze database.

Onderaan deze pagina kan u ook nog eens deze lijst raadplegen.

Deze eeuwigdurende concessies kunnen uiteraard ook, zoals elke concessie, verlengd worden. Het speciale aan deze is echter dat deze opnieuw voor 50 jaar gratis verlengd kunnen worden. Dit kan via onze dienst burgerzaken. Hiervoor dien je een afspraak te maken via de knop op deze pagina met “Thema: burgerzaken”; “product: concessie verlengen” of via ons onthaal op het nummer 03 246 25 50

Let wel, niet elke aanplakking op de begraafplaats gaat over deze eeuwigdurende concessies. Het betreft ook concessies die vervallen na een kortere termijn. Deze kunnen ook verlengd worden tegen de geldende prijzen dewelke onderaan deze pagina vermeld staan. Ook hiervoor kan u bij de dienst burgerzaken terecht, na afspraak (via onze website of 03/246.25.50).

Onderaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier om de concessie te verlengen. Gelieve dit ingevuld en ondertekend mee te brengen naar uw afspraak. De betaling gebeurt later na uitnodiging.

Indien de concessies niet verlengd worden, kunnen deze vanaf januari 2022 ontgraven worden.

MAAK EEN AFSPRAAK