verplaatsing voetweg 28/29

Het college van burgemeester en schepenen van Kontich deelt mee dat de gemeenteraad op 19 april 2021 het rooilijnplan voor de verlegging van voetweg nr. 29 voorlopig heeft vastgesteld.

Het tracé van de voetweg wordt verplaatst conform het plan in bijlage.


Het lokaal bestuur Kontich deelt mee dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 28/29 te Kontich/Aartselaar.
De periode van het openbaar onderzoek loopt van 10 mei 2021 t.e.m. 8 juni 2021. Tijdens deze periode ligt het dossier en de bijhorende stukken ter inzagen op het gemeentehuis van Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich en kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.kontich.be/openbaaronderzoek . Opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, hetzij schriftelijk via de post, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal, hetzij per mail naar vergunningen@kontich.be.
Dit onderzoek gebeurt conform de bepalingen van art. 17 §2 van het Gemeentewegendecreet.