verplaatsing voetweg 28/29

Het college van burgemeester en schepenen van Kontich deelt mee dat de gemeenteraad op 20 september 2021 het rooilijnplan voor de verlegging van voetweg nr. 29 definitief heeft vastgesteld.

Het tracé van de voetweg wordt verplaatst conform het plan in bijlage.

Deze bekendmaking kadert binnen de toepassing van artikel 18, respectievelijk 24 van het decreet Gemeentewegen. 

Tegen de beslissing van de gemeenteraad om het rooilijnplan van de verlegging van voetweg nr. 29 definitief vast te stellen kan een beroep aangetekend worden bij de Vlaamse regering binnen de termijn van 30 dagen die ingaat de dag nadat de bekendmaking werd aangeplakt.