Verkoop gevonden fietsen

Gevonden fietsen worden drie maanden bewaard bij de politie met de bedoeling de fiets alsnog terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar.
Daarna worden de niet opgehaalde fietsen geschonken aan Opnieuw & Co. Zij herstellen deze fietsen en verkopen ze in hun winkels.
Er wordt dus geen fietsenverkoop meer georganiseerd door de Vrijetijdsdienst