Verhuis van een minderjarige

Dit product is enkel op afspraak.

Wanneer een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van (één van) de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wél of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind of kinderen. 

Indien er geen uitspraak is over het hoederecht, is het de ouder waar het kind werkelijk verblijft, die de adreswijziging gaat aangeven en ondertekenen, mits schriftelijke toestemming van de andere ouder (met kopie van identiteitskaart van de andere ouder).
Na vaststelling door de politie wordt het kind daar ingeschreven.


Is er wel een uitspraak over het hoederecht, dan breng je een kopie van deze beslissing mee naar de dienst Burgerzaken.