UiT-krant

De vrijetijdsdienst publiceert driemaandelijks een UiT-krantje. Hierin kan je alle komende activiteiten van jeugd, sport, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, erfgoed, de bibliotheek, cursuswerking OCMW, ... in terugvinden.

Deze brochure wordt gratis verdeeld in alle brievenbussen. Heb je geen UiT-krant ontvangen? Er liggen extra exemplaren aan de vrijetijdsbalie. 

Activiteiten van erkende, Kontichse verenigingen krijgen ook een plaatsje. Mail alle gegevens naar uitwinkel@kontich.be.