Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een woongelegenheid waarvan diegene die er verblijft, niet is ingeschreven in het bevolkingsregister. Normaalgesproken komt dergelijke woning op de leegstandslijst. Maar in dit geval gaat het dus niet over een leegstaande woning maar wel over een woning waar regelmatig of permanent verbleven wordt zonder domicilie op dat adres.

Heb je een tweede verblijf in Kontich? Je kan je aangifte doen van je tweede verblijf in Kontich door onderstaand aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de dienst Wonen van de gemeente.

De gemeente Kontich heeft op dit moment geen reglement op tweede verblijven.