Tweede verblijven

Wat is een tweede verblijf?

Een tweede verblijf is een woongelegenheid waarvan diegene die er verblijft, niet is ingeschreven in het bevolkings,-vreemdelingen,-of wachtregister. Normaalgesproken komt dergelijke woning op het gemeentelijk leegstandsregister. Maar in dit geval gaat het dus niet over een leegstaande woning maar wel over een woning waar regelmatig of permanent verbleven wordt zonder domicilie op dat adres.

Overeenkomstig het reglement op inventarisatie van tweede verblijven, dient de woning te voldoen aan een aantal criteria:

-geen inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister op het adres van de woning

-de woning is afgewerkt

-de woning is helemaal of gedeeltelijk bemeubeld

-de woning is aangesloten op de nutsvoorzieningen

-de woning heeft sanitaire voorzieningen

-de woning is uitgerust om er te eten en te slapen

-de woning heeft een verbruik van de nutsvoorzieningen die minstens 1/3de bedraagt van het gangbare verbruik (op jaarbasis) van een gezin van gelijke grootte.

Aan alle indicaties dient voldaan te worden. Een tweede verblijf is immers niet gelijk aan een leegstaande woning. Een tweede verblijf wordt daadwerkelijk gebruikt als woning en ook zo aangetoond.

Er is enkel een aangifteplicht, er is geen belasting verschuldigd op tweede verblijven in Kontich.

Voor wie?

Heb je een tweede verblijf in Kontich? Dan ben je vanaf 1/1/2021 verplicht om hier aangifte van te doen. Dit doe je door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de dienst Wonen en dit uiterlijk 30 april van het lopende jaar. De aangifte heeft dan betrekking op de toestand op 1 januari, de aangifteplichtige is diegene die het tweede verblijf betrekt of kan betrekken.

Zodra je de aangifte van je tweede verblijf hebt gedaan, dien je dit tweejaarlijks te vernieuwen. Hiervan ontvang je automatisch een aangifteformulier.