Toelagen voor verplaatsingskosten naar en van de beschermde werkplaats of dagverblijf

Mindervaliden die hiervoor gebruik maken van bijzondere vervoerdiensten, bezorgen in de loop van januari een factuur afgeleverd door de inrichter van de vervoerdienst, waarin de naam van de vervoerde mindervalide en de totale verschuldigde jaarlijkse reissom (van het afgelopen jaar) vermeld worden.