Toelage TV-distributie

De afspraken voor de jaarlijkse toelagen zullen steeds op vrijdagvoormiddag doorgaan.
U kan contact opnemen met de sociale dienst om deze afspraak in te plannen via 03 246 25 60 of sociale.dienst@kontich.be.

Wat?

De toelage voor TV-distributie is een toelage die je kan aanvragen wanneer je van je telecom maatschappij het sociale tarief voor tv-distributie krijgt. 

Voorwaarden

 • je woont in Kontich
 • je geniet het sociaal tarief voor TV-distributie, en
  • ofwel is je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan 20.292,59 euro (te verhogen met 3.756,71 euro)
  • ofwel woon je als meerderjarige mindervalide persoon in bij andere personen dan je echtgenoot of partner, en je belastbaar inkomen is niet hoger dan 20.292,59 euro
  • ofwel heb je een collectieve schuldenregeling

Er is geen recht op deze toelage wanneer je gezin meerdere onroerende eigendommen bezit.

Procedure

 • neem contact met de sociale dienst van het Lokaal Bestuur Kontich met de nodige documenten.
 • stuur een mail met je aanvraag naar sociale.dienst@kontich.be of neem telefonisch contact op voor het inplannen van een afspraak 03 246 25 60.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt 50 euro.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • je meest recente aanslagbiljet, en een klever van de mutualiteit waaruit de verhoogde tegemoetkoming blijkt
 • een recente factuur van de TV-distributie waaruit blijkt dat je het sociaal tarief geniet
 • voor inwonende meerderjarige mindervalide personen: een recent attest van invaliditeit van minstens 80% of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten
 • je hebt de pensioenleeftijd niet bereikt:
  • een attest van de mutualiteit, of
  • een attest van het Ministerie van Sociale Zaken, directie Personen met een handicap
 • je hebt de pensioenleeftijd bereikt:
   • een attest van de zorgkas, “Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”
 • voor gezinnen in collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar

Meer info

Voor meer info kan u terecht bij de sociale dienst.