Toelage TV-distributie

Wat?

De toelage voor TV-distributie is een toelage die je kan aanvragen wanneer je van je telecom maatschappij het sociale tarief voor tv-distributie krijgt. 

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt € 50.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de toelage voor tv-distributie, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

- je woont in Kontich

- je geniet het sociaal tarief voor TV-distributie en

ofwel is het gezamenlijk belastbaar inkomen van je gezin niet hoger dan
€ 19.335,92 (vermeerderd met € 3.579,60 per persoon in het gezin)

- ofwel woon je als meerderjarige mindervalide persoon in bij andere personen dan je echtgenoot of partner, en is je belastbaar inkomen niet hoger dan
€ 19.335,92

- ofwel heb je een collectieve schuldenregeling

Er is geen recht op deze toelage wanneer je gezin meerdere onroerende eigendommen bezit.

Procedure

De toelage kan je aanvragen op de sociale dienst van het OCMW, steeds na afspraak. Je kan een afspraak maken door te bellen op het nummer 03 246 25 60 

Een maatschappelijk assistent vult het aanvraagformulier in en brengt jou vraag voor het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst.
Dit comité behandelt je aanvraag en informeert je via brief over de beslissing.

Wat meebrengen

Om de toelagen aan te vragen moet je volgende documenten zeker meebrengen:

- identiteitskaart

- je meest recente aanslagbiljet

- een klever van de mutualiteit

- een recente televisie-factuur

- eventueel een attest van de FOD sociale zaken, of een attest 66% van het ziekenfonds

- eventueel een attest van de schuldbemiddelaar

Meer info

Voor meer info kan u terecht bij de sociale dienst.