Toelage aan instellingen voor mindervalide kinderen

De toelage bedraagt 25 euro per jaar, per mindervalide kind, ingeschreven in het bevolkingsregister van Kontich. Dit bedrag wordt proportioneel verminderd indien het verblijf in de instelling geen volledig jaar was, of wanneer betrokken kind geen volledig jaar in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven was. Een onvolledige maand wordt beschouwd als een volledige maand.

Elk jaar bezorgen de instellingen hiervoor in de loop van januari een lijst met vermelding van naam, geboorteplaats en –datum, adres en periode van verblijf van betrokken kinderen (van het afgelopen jaar). De instelling bezorgt eveneens het eigen rekeningnummer en adresgegevens.