Toelage aan beschermde werkplaatsen en dagverblijven

De toelage bedraagt 75 euro per jaar, per mindervalide werknemer of volwassen mindervalide, ingeschreven in het bevolkingsregister van Kontich. Dit bedrag wordt proportioneel verminderd indien de tewerkstelling in de beschermde werkplaats of het verblijf in het dagverblijf geen volledig jaar was, of wanneer betrokkene geen volledig jaar in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven was. Een onvolledige maand wordt beschouwd als een volledige maand.

Elk jaar bezorgen de beschermde werkplaatsen en dagverblijven hiervoor in de loop van januari een lijst met vermelding van naam, geboorteplaats en –datum, adres en periode van verblijf van betrokken inwoners (van het afgelopen jaar). De beschermde werkplaats of dagverblijf bezorgt eveneens het eigen rekeningnummer en adresgegevens.