Coronamaatregelen in thuiszorg

Covid-19 is ondertussen enigszins onder controle. Evengoed is het virus nog niet verdwenen en blijven bij alle thuiszorgvoorzieningen meerdere voorzorgsmaatregelen en alle algemene hygiënische maatregelen van toepassing. Onze medewerkers gebruiken ook de verplichte en aanbevolen persoonlijke beschermingsmaterialen. 

Op die manier blijven we samen inzetten om het coronavirus niet te verspreiden.

Hieronder herhalen we alle maatregelen op die nog steeds gevolgd moeten worden om de hulp aan huis veilig te houden:

Ø Vermijd direct contact met de schoonmaakster en verzorgende en hou bij voorkeur zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Ø Verlucht de woning zo goed mogelijk, ook voordat onze medewerker komt.

Ø Was uw handen geregeld met water en zeep. Droog ze af met keukenrol. Zorg ook voor onze medewerkers voor keukenrol of minstens voor een propere handdoek.

Ø Vermijd bezoek tijdens de werkuren van de schoonmaakster en verzorgende. Krijgt u toch onverwacht bezoek, laat ze dan in een andere kamer dan waar onze medewerker werkt.

Ø Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of hoesten. Geen zakdoek bij de hand? Nies of hoest in uw elleboog en niet in je handen. Hoest nooit in de richting van anderen.

Ø Zodra er twijfel is over een mogelijk risicocontact moeten onze medewerkers een mondneusmasker dragen. Dit is altijd nodig als 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zoals bij verlenen van fysieke zorghandelingen. 

Ø Het is ook voor gebruikers aanbevolen om tijdens deze (zorg)contacten een mondneusmasker te blijven dragen. Ook na een hoog risicocontact vragen we om nog steeds een mondmasker te dragen in bijzijn van onze medewerkers. 

Ø Zodra je als gebruiker symptomen hebt gerelateerd aan COVID-19 of bij een positieve test moet u als gebruiker minimaal een chirurgisch mondneusmasker dragen tijdens alle (zorg)contacten.

Ø Voelt u zich ziek of vertoont u één of meerdere symptomen van Covid-19 (koorts, hoesten, reuk- of smaakverlies, moeilijke ademhaling, keelpijn, spierpijn)? Bel dan uw huisarts en volg zijn advies op. Verwittig ook de thuiszorgdienst, dan nemen onze medewerkers de nodige voorzorgen.

Ø Heeft u een positieve test? Verwittig dan zeker de verantwoordelijke zorg, dan passen we onze zorg hierop aan. In dat geval moeten onze medewerkers gedurende heel de hulpperiode een FFP2-mondneusmasker dragen. Volg bij een positieve test zeker ook de isolatiemaatregelen en neem zelf ook alle nodige voorzorgsmaatregelen.

Bedankt om bovenstaande maatregelen strikt op te volgen!

Hebt u nog vragen, contacteer dan een verantwoordelijke zorg, telefoon 03 246 25 90 of e-mail thuiszorg@kontich.be of zorg@kontich.be ;