Coronamaatregelen in thuiszorg

Vorige maanden beheerste het coronavirus heel de wereld. Zowel onze verzorgenden als schoonmaaksters bleven heel deze periode de nodige hulp geven.

Uw veiligheid daarbij is zeer belangrijk voor ons! Gedurende heel deze periode volgden we nauwgezet alle voorzorgsmaatregelen en hygiënevoorschriften. Onze medewerkers zijn hiervan goed op de hoogte en gebruiken alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmaterialen. 

Covid-19 is ondertussen enigszins onder controle. Evengoed is het virus nog niet verdwenen. We moeten samen blijven inzetten om het coronavirus niet te verspreiden.

Ook de veiligheid van onze medewerkers is belangrijk! Daarom sommen we hieronder nog even alle maatregelen op die nog steeds gevolgd moeten worden om de hulp veilig te houden:

Ø Vermijd direct contact met de schoonmaakster en verzorgende. Geef dus geen hand of zoen en hou altijd minstens 1,5 meter afstand.

Ø Ga zoveel als mogelijk in een andere kamer terwijl de hulp doorgaat.

Ø Onze medewerkers dragen een mondmasker als u in dezelfde kamer bent. Als 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zoals bij zorghandelingen, is het noodzakelijk dat u als klant eveneens een mondmasker draagt. Volg daarbij de richtlijnen van onze medewerkers op.

Ø Hou het op alle momenten veilig! Laat uw eigen mondmaskers niet rondslingeren. Berg ze tussentijds telkens veilig op. Was stoffen mondmaskers aan 60°.

Ø Verlucht de woning zo goed mogelijk, ook voordat onze medewerker komt.

Ø Was uw handen geregeld met water en zeep. Droog ze af met keukenrol. Zorg ook voor onze medewerkers voor keukenrol of minstens voor een propere handdoek.

Ø Vermijd bezoek tijdens de werkuren van de schoonmaakster en verzorgende. Krijgt u toch onverwacht bezoek, laat ze dan eveneens in een andere kamer dan waar de medewerker aan het werk is.

Ø Voelt u zich ziek of vertoont u één of meerdere symptomen van Covid-19 (koorts, hoesten, reuk- of smaakverlies, moeilijke ademhaling, keelpijn, spierpijn)? Verwittig dan de thuiszorgdienst. Onze diensten volgen daarbij de richtlijnen van de overheid. Bel dan ook steeds uw huisarts en volg zijn advies op.

Ø Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of hoesten. Geen zakdoek bij de hand? Nies of hoest in uw elleboog, niet in je handen. Hoest nooit in de richting van anderen.

Ø Wordt u getest op COVID-19? Contacteer de verantwoordelijke zorg zo vlug als mogelijk en laat onze medewerker niet binnen.

Ø Volg bij een hoog risicocontact steeds de quarantainemaatregelen.

Ø Is de test positief? Laat het ons zeker weten, want dat heeft invloed op de zorg. Indien nodig, wordt aangepaste zorg aan huis geregeld, ook 'cohortezorg' genoemd. Volg bij een positieve test zeker de isolatiemaatregelen!

Deze coronacrisis vraagt bijzondere inspanningen van ons allemaal. Bedankt voor uw inzet om bovenstaande maatregelen strikt op te volgen.

Hebt u nog vragen, dan kan u terecht bij de verantwoordelijken zorg, telefoon 03 246 25 90 of e-mail thuiszorg@kontich.be of zorg@kontich.be