Openbaar onderzoek

De lopende openbare onderzoeken en beslissingen van deze dossiers kunnen digitaal worden geraadpleegd. Je kan het dossier ook inzien bij het loket omgeving na afspraak.