Openbaar onderzoek

Je kan de lopende openbare onderzoeken en beslissingen van de dossiers digitaal raadplegen. Voor bijkomende toelichting kan je met ons contact opnemen via e-mail (vergunningen@kontich.be). 


Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeenteplein 1
2550 Kontich

Maak een afspraak voor een toelichting openbaar onderzoek milieu.

Maak een afspraak voor een toelichting openbaar onderzoek stedenbouw.