Openbaar onderzoek

De lopende openbare onderzoeken en beslissingen van deze dossiers kunnen digitaal worden geraadpleegd. Alle dossiers kan je ook na afspraak inkijken bij het loket omgeving, gemeentehuis 1ste verdieping.
Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeenteplein 1
2550 Kontich

Maak een afspraak voor een toelichting openbaar onderzoek milieu.

Maak een afspraak voor een toelichting openbaar onderzoek stedenbouw.