Verkiezingen 2019

Het federale België kent verschillende bestuursniveaus (federaal niveau, gemeenschappen en gewesten, provincies en gemeenten). Ons land behoort ook tot de Europese Unie. Voor al deze bestuursniveaus zijn er verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats op regelmatige basis:
 
- elke 5 jaar: verkiezingen van de leden van de kamer van volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de senaat;
- elke 5 jaar: verkiezing van Belgische leden van het Europees parlement;
- elke 5 jaar: verkiezing van de Vlaamse raad;
- elke 6 jaar: verkiezing van de provincieraden;
- elke 6 jaar: verkiezing van de gemeenteraden.
 

Op 26 mei 2019 vinden de verkiezingen van het federale-, vlaamse en europese parlement plaats.

 
 In België ben je verplicht je stem uit te brengen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Deze leeftijd moet je bereikt hebben op de dag van de verkiezingen zelf.