Voor jeugd

De gemeente voorziet jaarlijks € 67.000 voor de financiële ondersteuning van jongeren en jeugdverenigingen. Hieronder zie je welke subsidies je kan aanvragen voor projecten en/of werkingen die zich naar kinderen en/of jongeren richten.

Hoe ga je te werk om je subsidie te krijgen?

  • Ben je een individuele jongere, neem dan aandachtig het reglement Kadervorming of Projectsubsidie door, en bezorg de jeugddienst het nodige. Dat kan het hele jaar door.
  • Als erkende jeugdvereniging ontvang je begin juli de 'subsidiemap'. Hierin zijn alle formulieren opgenomen die je moet invullen om de subsidie aan te vragen. Waar bewijsstukken toegevoegd moeten worden, staat dat expliciet vermeld. In de map zit ook een verantwoordingsformulier, waarop je vermeldt welke uitgaven met de toelagen van het vorige jaar gedaan werden. Die map moet uiterlijk 30 september ingevuld terugbezorgd worden op de jeugddienst. De dossiers worden in de loop van oktober verwerkt. Meestal kan de subsidieverdeling half november aan het schepencollege worden voorgelegd. De uitbetaling volgt kort daarop, zodat de verenigingen hun toelage nog hetzelfde kalenderjaar krijgen overgeschreven.