Openbaar onderzoek

Je kan de lopende openbare onderzoeken en beslissingen van de dossiers digitaal raadplegen via het inzageloket van omgeving Vlaanderen https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be met vermelding van het omgevingsnummer of via de qr-code vermeld bij het dossier.

Voor bijkomende toelichting kan je met ons contact opnemen via e-mail (vergunningen@kontich.be). 


Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeenteplein 1
2550 Kontich

Maak een afspraak voor een toelichting openbaar onderzoek milieu.

Maak een afspraak voor een toelichting openbaar onderzoek stedenbouw.

Let op: de documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De gemeente Kontich kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.