Sociale dienst - OCMW

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kan je de sociale dienst tot en met vrijdag 3 april 2020 (en mogelijks ook langer) enkel via mail en per telefoon bereiken. Een medewerker bekijkt telefonisch samen met elke cliënt of zijn dringende vraag behandeling vereist of eventueel uitgesteld kan worden. Richtlijn daarbij is de lijst met prioritaire hulpverlening dat door de Sociale Dienst werd opgesteld.

Prioritaire vragen omvatten:

  • De opvang van daklozen
  • Een huurwaarborg om een woning te huren
  • Financiële ondersteuning voor een begrafenis
  • Aanvragen voor een leefloon/steun
  • Dringende financiële ondersteuning
  • Financiële ondersteuning voor dringende medische en farmaceutische
  • zorgen ( mensen die geen mutualiteit hebben)
  • Lopende zaken die niet uitgesteld kunnen worden

Alle andere vragen worden door een maatschappelijk werkers diensthoofd beoordeeld op dringendheid.

De uitbetaling van financiële steun en leefgelden blijft gegarandeerd.

Cliënten die zelf geen contact opnemen, zullen op regelmatige basis worden opgebeld door hun maatschappelijk werker die nagaat of alles in orde is.