Telefoontoelage

De afspraken voor de jaarlijkse toelagen zullen steeds op vrijdagvoormiddag doorgaan.
U kan contact opnemen met de sociale dienst om deze afspraak in te plannen via 03 246 25 60 of sociale.dienst@kontich.be.

Wat

Geniet je van het sociaal tarief bij je telefoonmaatschappij of krijg je dit niet, maar voldoe je wel aan de voorwaarden, dan heb je recht op een tussenkomst in het abonnementsgeld. Deze tussenkomst is jaarlijks.

Heb je nog geen telefoon maar wil je wel graag een laten plaatsen, dan kan je een tussenkomst krijgen in de plaatsings- en aansluitingskosten. De voorwaarden hiervoor zijn gelijk aan die voor de tussenkomst in het abonnementsgeld.

Voorwaarden

 • je woont in Kontich
 • je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • je geniet het sociaal tarief bij de telefoonmaatschappij
  • het sociaal tarief van de telefoonmaatschappij wordt niet toegepast, maar je voldoet wel aan de voorwaarden ervan:
   • ofwel ben je minstens 65 jaar, je woont alleen of samen met een persoon van minstens 60 jaar, minderjarige kinderen of een persoon met 66% invaliditeit en je gezinsinkomen ligt niet hoger dan 20.292,59 euro (te verhogen met 3.756,71 euro per persoon ten laste).
   • ofwel heb je een gehoorverlies van min. 70dB of onderging je een laryngectomie.
   • ofwel ben je ouder dan 18 jaar, minstens 66% invalide of is er sprake van een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot één derde, en je woont alleen of samen hetzij met ten hoogste twee personen hetzij met bloed- of aanverwanten van de 1ste of 2de graad.
   • ofwel ben je militaire oorlogsblinde.
   • ofwel ontvang je een leefloon.

Procedure

 • neem contact met de sociale dienst van het Lokaal Bestuur Kontich met de nodige documenten.
 • stuur een mail met je aanvraag naar sociale.dienst@kontich.be of neem telefonisch contact op voor het inplannen van een afspraak 03 246 25 60.

Bedrag

De tussenkomst in het abonnementsgeld bedraagt 30 euro.

De tussenkomst voor de aansluiting en plaatsing van een telefoontoestel bedraagt 15 euro.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • je meest recente aanslagbiljet, en een klever van de mutualiteit waaruit de verhoogde tegemoetkoming blijkt
 • een attest waaruit blijkt dat je behoort tot de bovenstaande categorieën.

Meer info

Voor meer info kan u steeds terecht bij onze sociale dienst