Telefoontoelage

Geniet je van het sociaal tarief bij je telefoonmaatschappij of krijg je dit niet, maar voldoe je wel aan de voorwaarden, dan heb je recht op een tussenkomst in het abonnementsgeld. Deze tussenkomst is jaarlijks.

Heb je nog geen telefoon maar wil je wel graag een laten plaatsen, dan kan je een tussenkomst krijgen in de plaatsings- en aansluitingskosten. De voorwaarden hiervoor zijn gelijk aan die voor de tussenkomst in het abonnementsgeld.

Bedrag

De tussenkomst in het abonnementsgeld bedraagt 30 euro. Dit is een jaarlijkse toelage, die elk kalenderjaar opnieuw kan aangevraagd worden.

De tussenkomst voor de aansluiting en de plaatsing van een telefoontoestel bedraagt 15 euro. Dit is een éénmalige tussenkomst.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de telefoontoelage moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

- Je woont in Kontich

EN

- Je geniet van het sociaal tarief bij de telefoonmaatschappij

OF

- Je sociaal tarief van de telefoonmaatschappij wordt niet toegepast, maar je voldoet wel aan de voorwaarden ervan, ofwel:

- ben je minstens 65 jaar, je woont alleen of samen met een persoon van minstens 60 jaar, minderjarige kinderen of een persoon met 66% invaliditeit en je gezinsinkomen ligt niet hoger dan € 19.335,92 (+ € 3.579,60 per persoon ten laste)

- heb je een gehoorverlies van minimum 70 dB of onderging je een laryngectomie

- ben je ouder dan 18 jaar, minstens 66% invalide of is er sprake van een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot één derde, en je woont alleen of samen hetzij met ten hoogste twee personen hetzij met bloed- of aanverwanten van de 1ste of de 2de graad

- ben je militaire oorlogsblinde

- ontvang je een leefloon

 

Procedure

De toelage kan je aanvragen op de sociale dienst van het OCMW, steeds tijdens de openingsuren.

Een maatschappelijk assistent vult het aanvraagformulier in en brengt jou vraag voor het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst. Dit comité behandelt je aanvraag en informeert je via brief over de beslissing.

Wat meebrengen

Om de toelagen aan te vragen moet je volgende documenten zeker meebrengen:

- identiteitskaart

- je meest recente aanslagbiljet

- een klever van de mutualiteit

- een recente telefoonfactuur

- eventueel een attest van de FOD sociale zaken, of een attest 66% van het ziekenfonds

Meer info

Voor meer info kan u steeds terecht bij onze sociale dienst