Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden

Sinds 1 januari 2017 werd ook de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming en werden de aanvragen THAB overgedragen aan de zorgkassen. THAB zit dus niet langer bij de Federale OverheidsDienst Sociale Zaken.

Voor de meeste mensen is de zorgkas gekoppeld aan het ziekenfonds. Personen die via de NMBS verzekerd zijn, zijn meestal lid bij de Vlaamse Zorgkas. De verantwoordelijken thuiszorg van OCMW Kontich zijn agent voor de Vlaamse Zorgkas.

Voor wie?

Een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden is een tegemoetkoming aan 65+ers met een beperkt inkomen én gezondheidsproblemen.

 

Voorwaarden

Wie de premie van de zorgverzekering of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden krijgt, kan dit geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg die je nodig hebt zelf mee organiseren.

Procedure

Een aanvraag voor THAB indienen kan via de centrale applicatie van de zorgkassen: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab. Je kan je hierbij laten begeleiden door jouw zorgkas. Indien je aangesloten bent bij de Vlaamse Zorgkas kan je de THAB aanvragen via de verantwoordelijke thuiszorg van OCMW Kontich.

Neem voor aanvragen gekoppeld aan de Vlaamse zorgkas contact op met de verantwoordelijke thuiszorg, 03 246 25 90 of via e-mail thuiszorg@kontich.be

Bedrag

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij nodig heeft en het (gezins)inkomen. Het is een tegemoetkoming van maximaal € 560 per maand.