Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - voorheen Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden

Het 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' is de vroegere 'Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden' en maakt deel uit van de Vlaamse Sociale Bescherming. De aanvraag van een zorgbudget gebeurt via de zorgkassen maar kan ook aangevraagd worden via het zorgloket. 

Voor de meeste mensen is de zorgkas gekoppeld aan het ziekenfonds. Personen die via de NMBS verzekerd zijn, zijn meestal lid bij de Vlaamse Zorgkas. Bij het lokaal bestuur Kontich zijn de diensten zorg en gezondheid agent voor de Vlaamse Zorgkas.

Voor wie?

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming aan 65+ers met een beperkt inkomen én gezondheidsproblemen.

Wie het zorgbudget krijgt, kan dit geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg die je nodig hebt zelf mee organiseren.

Procedure

Een aanvraag indienen kan via de centrale applicatie van de zorgkassen: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab. Je kan je hierbij laten begeleiden door jouw zorgkas of door het Zorgloket, Gemeenteplein 1 te Kontich, tel 03 246 25 90 of via e-mail thuiszorg@kontich.be

Meer informatie over de voorwaarden en procedure staan op:

www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood 

Bedrag

Het bedrag van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van de hoeveelheid zorg die nodig is en van het (gezins)inkomen. Er zijn vijf categorieën van zorgzwaarte met maandbedragen van € 104 voor zorgzwaarte 1 tot maximaal € 696 voor zorgzwaarte 5 (bedragen worden geïndexeerd).