Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - voorheen Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden

Sinds 1 januari 2017 werd ook de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming. Sinds 2019 is ook deze benaming gewijzigd naar 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' en werden deze aanvragen overgedragen aan de zorgkassen. THAB zit dus niet langer bij de Federale OverheidsDienst Sociale Zaken.

Voor de meeste mensen is de zorgkas gekoppeld aan het ziekenfonds. Personen die via de NMBS verzekerd zijn, zijn meestal lid bij de Vlaamse Zorgkas. Bij het lokaal bestuur Kontich zijn ook hier de verantwoordelijken zorg van zorg en gezondheid agent voor de Vlaamse Zorgkas.

Voor wie?

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming aan 65+ers met een beperkt inkomen én gezondheidsproblemen.

 

Voorwaarden

Wie het zorgbudget krijgt, kan dit geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg die je nodig hebt zelf mee organiseren.

Procedure

Een aanvraag indienen kan via de centrale applicatie van de zorgkassen: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab. Je kan je hierbij laten begeleiden door jouw zorgkas. Indien je aangesloten bent bij de Vlaamse Zorgkas kan je terecht bij Iris Corynen, de verantwoordelijke van het Zorgloket, Gemeenteplein 1 te Kontich.

Neem voor aanvragen gekoppeld aan de Vlaamse zorgkas contact op met de verantwoordelijke zorg, 03 246 25 90 of via e-mail thuiszorg@kontich.be

Bedrag

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij nodig heeft en het (gezins)inkomen. Het is een tegemoetkoming van maximaal € 583 per maand.