Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Als je actief bent op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, komen jouw organisatie of jijzelf misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning. Een reglement regelt de verdeling van het budget dat de gemeente jaarlijks spendeert aan goede doelen. Dat reglement vind je onderaan deze pagina.