Subsidies voor Zuidprojecten

Als je actief bent op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, komt jouw organisatie of jijzelf misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning. Een reglement regelt de verdeling van het budget dat de gemeente jaarlijks spendeert aan goede doelen. Dat reglement vind je onderaan deze pagina.

Aanvullende informatie en instructies voor wie een subsidieaanvraag wil doen:

  1. Lees eerst het subsidiereglement.

  2. Bereid jouw aanvraag voor aan de hand van het document
    Aanvraagformulie_projectsubsidie’. De vragen in dit formulier, zijn ook de vragen die gesteld worden bij uw online aanvraag. Het online aanvraagdossier kan niet¬†tussentijds opgeslagen worden om op een later tijdstip verder te werken.

  3. Vul ook het document ‘Template_Projectbegroting’ volledig in. U zult dit op het einde van uw online aanvraag moeten uploaden.

  4. Wanneer u het voorbije jaar een subsidie ontvangen hebt voor uw project, moet u ook het document ‘Template_Evaluatieverslag’ toevoegen bij uw nieuw aanvraagdossier.

Als u voor de allereerste keer een subsidieaanvraag indient, neem dan vooraf even contact op met de dienst mondiaal beleid. Zij zullen u meer uitleg geven over de procedure en een afspraak met u maken voor een uitgebreidere voorstelling van uw project (en organisatie) op de eerstvolgende algemene vergadering van de Mondiale Raad.