Subsidies voor erkende jeugdverenigingen

Alle erkende Kontichse jeugdverenigingen kunnen subsidies verkrijgen ter ondersteuning van hun werking. Een overzicht:

  • Securitysubsidie
  • Subsidie voor werkingsmateriaal
  • Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare leden
  • Subsidie voor bouw en onderhoud
  • Kampvervoersubsidie
  • Verdeling via puntenstelsel

Daarnaast kunnen jeugdverenigingen, net als andere Kontichse socio-culturele verenigingen, subsidies krijgen voor acties die een maatschappelijke dienstverlening inhouden. Zie hiervoor 'subsidies voor acties van algemeen belang'.

Jeugdverenigingen die 25 jaar (of een veelvoud daarvan) bestaan, kunnen een beroep doen op de 'Jubileumsubsidies' voor Kontichse socio-culturele verenigingen.