Subsidiereglement voor sportverenigingen BP 2

De gemeente stelt, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, middelen ter beschikking voor het stimuleren van de sportverenigingen tot professionalisering. (De kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen.Deze subsidie geldt enkel voor SV aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.)
De verdeling van het bedrag dat hiervoor voorzien is gebeurt door middel van een reglement waarin vermeld staat waaraan voldaan moet worden zoals o.m. het werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren en het stimuleren van jeugdsportbegeleiders om zich bij te scholen.