Subsidiereglement voor sportverenigingen BP 1

Het nieuwe decreet lokaal sportbeleid verplicht lokale besturen om minimum 25% van de subsidie aan te wenden voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging via een doelgericht subsidiebeleid.
De financiële ondersteuning is enkel voor door het lokaal bestuur erkende sportverenigingen.