Subsidiereglement tolkendiensten scholen

Scholen moeten soms beroep doen op betalende tolkendiensten voor oudergesprekken e.d. Zij kunnen de kosten hiervoor binnen bepaalde grenzen terugbetaald krijgen via het lokaal bestuur.