Subsidie voor scholen&oudercomités voor sensibiliseringsacties zichtbaarheid e.d.

Kontichse scholen en oudercomités kunnen binnen bepaalde grenzen een beroep doen op subsidies voor fluo- en andere sensibiliseringsacties die de verkeersveiligheid ten goede komen.