Premie bewoonde zwaluwnesten

Broedt er een boerenzwaluw in de stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder jouw dakgoot? Dan wordt je gastvrijheid beloond met een subsidie. 

Voor wie?

Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen liggen op het grondgebied van de gemeente.

Je leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:

  • je houdt deze kolonie(s) instand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • je beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • je gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • je behoudt de nesten ook na de broedperiode

Bedrag

De premie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten met een maximum van € 250.