Sterrenregister

In het sterrenregister kunnen alle sterrenkindjes symbolisch geregistreerd worden, ongeacht hoe lang ze in de buik zaten. Op deze manier willen we de ouders van alle sterrenkindjes een hart onder de riem steken.

Ouders die een sterrenkindje willen registreren, kunnen dat doen door een afspraak te maken bij de dienst burgerzaken via 03 246 25 50 of door een digitale melding te doen via www.kontich.be/sterrenkindje. Nadien krijgen ze een bewijs van de inschrijving. De symbolische aangifte is zonder juridische gevolgen.

Alle sterrenkindjes die een link hebben met de gemeente, kunnen opgenomen worden in het sterrenregister. Zo kunnen de ouders inwoners van Kontich zijn of werd het sterrenkindje in de gemeente geboren. Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan de registratie in het sterrenregister:
  • De inschrijving staat los van de zwangerschapsduur; 
  • Het maakt niet uit hoe lang geleden het kindje ter wereld gekomen is;
  • Ouders mogen vrij de naam kiezen van hun sterrenkindje; 
  • Ouders moeten geen “bewijs” tonen om hun kindje te kunnen registreren; 
  • Ook kindjes die wel wettelijk geregistreerd mogen worden (na 140 dagen), mogen in het register aangemeld worden.


Alle sterrenkindjes waarvan aangifte wordt gedaan bij de gemeente, krijgen een sterretje in de sterretjesboom op de gemeentelijke begraafplaats. In het sterretje wordt de naam van het kindje gegraveerd. Op deze manier kunnen we onze sterrenkindjes voor altijd herinneren