Ik ben een niet-Belgische inwoner. Hoe kan ik gaan stemmen?

Ben je geen Belg maar heb je wel interesse in politiek? Ook jij kan stemmen in jouw gemeente op 13 oktober 2024!

Ook niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze moeten zich daarvoor vóór 31 juli 2024 inschrijven als kiezer bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats. Dit kan door zich online te registreren. Voor de registratie is digitale identificatie vereist. 

De basisvoorwaarden om te registreren zijn:

  • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 31 juli 2024
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het Belgisch kiesrecht 


Voor niet EU-burgers zijn er daarnaast twee bijkomende voorwaarden:

  • ze moeten vijf jaar ononderbroken wettig verblijf in België hebben en
  • een verklaring afleggen waarin ze beloven de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven


Registreer je online

Meer info vind je op: https://www.ikstemook.be/