Sprinters

Sprinters zijn nieuwe boeken die erg in de belangstelling staan. Je herkent ze aan de gele sticker met sprinterlabel en vindt ze in de volwassenenafdeling van de hoofdbibliotheek, naast de nieuwe romans.

Sprinters kunnen gratis geleend worden voor één leenperiode (vier weken). Je brengt ze terug naar de bibliotheek waar je ze geleend hebt. 
De uitleentermijn van sprinters kan niet verlengd worden. Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk klanten op korte tijd te laten kennismaken met deze populaire titels.