Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is een openbare weg die we op vooraf bepaalde uren voor het doorgaande verkeer afsluiten en waar spelende kinderen voorrang krijgen.

De speelstraat is tijdens die uren enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en voertuigen (stapvoets) van bewoners of mensen die er een garage hebben. Elk jaar kunnen Kontichse straten weer een aanvraag tot speelstraat indienen.

Wettelijke voorwaarden

Een speelstraat kan enkel ingericht worden in een straat met overheersend woonkarakter waar de snelheid tot 50 km per uur (of minder) beperkt is. Er mag geen doorgaand verkeer zijn of een openbaar vervoertraject. De weg wordt enkel op de vastgelegde uren (steeds dezelfde) afgesloten. De speelstraat moet goed zichtbaar zijn door de weg met voldoende hekken af te bakenen, waarop een bord C3 (‘zon’) met onderbord ‘speelstraat van … tot … u.’ is aangebracht. Tijdens de speelstraaturen mag spelmateriaal op de weg geplaatst worden op voorwaarde dat het de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet hindert.

Project van sociale cohesie, gedragen door de buurt

Omdat de betrokkenheid van de buurt een voorwaarde is om van een speelstraat een succes te maken, vraagt het bestuur dat de meerderheid van de bewoners akkoord gaat met het initiatief. Organiseer je voor de eerste maal een speelstraat, of is het meer dan twee jaar geleden? Dan moet je dit als aanvrager aantonen met een bewonersenquête.
--> Opgelet, door de huidige coronacrisis hebben we deze procedure aangepast en haalbaarder gemaakt. Je hoeft geen bewonersenquête te doen, wel bus je een briefje bij al je buren zodat zij indien gewenst, bezwaar kunnen maken. Dit briefje vind je in het aanvraagformulier, onderaan deze pagina.
We vragen ook ‘peters’ of ‘meters’ die zich engageren om de signalisatie op tijd te plaatsen en weg te halen, en een oogje in het zeil te houden.

Concreet: wat moet je doen?

Ben je geïnteresseerd om een speelstratenproject te trekken in jouw buurt? Kijk dan eerst op het gemeenteplan (hieronder bij "downloads") of jouw straat in aanmerking komt. Is dat het geval, dan kan je een aanvraag indienen via het aanvraagformulier onderaan. Aanvragen moeten ons ten laatste bereiken op 2 juni.

Heb je bijkomende vragen, contacteer dan de vrijetijdsdienst jeugd, daar helpt men je verder op weg.

Contact: 03 450 78 36, jeugd@kontich.be

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.