Een speelstraat organiseren

Buiten spelen is zo belangrijk. Het is gezond, het maakt je blij, je maakt er vrienden door, het maakt je zelfs slimmer! Heb je geen tuin? Tover je straat om tot speelstraat.


Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is voor een bepaalde periode volledig behouden aan spelende kinderen en dat steeds tussen 10 en 20 uur. Doorgaand verkeer is dan verboden. Alleen bewoners die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden. Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger. Je mag ze dus niet hinderen of in gevaar brengen.

Wanneer kan je een speelstraat organiseren?

Je kan een speelstraat organiseren tijdens de zomervakantie.

Kan mijn straat speelstraat worden? 

 • Je straat moet in een woonzone liggen
 • Met een snelheidsbeperking van 50 km/uur
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer
 • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat
 • Omliggende straten moeten bereikbaar blijven

Wat zijn de spelregels in een speelstraat?

We zetten de belangrijkste spelregels voor je op een rij:

 • Een speelstraat organiseren is gratis.
 • De gemeente Kontich levert hekken om de speelstraat volledig af te sluiten, een verkeersbord ‘Verboden in te rijden’ en een onderbord: 'speelstraat tussen 10 en 20 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers of bestuurders die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel stapvoets rijden. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer je de speelstraat niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan je beslissen om de straat die dag niet af te sluiten.
 • Tijdens de speelstraaturen mag spelmateriaal op de weg geplaatst worden op voorwaarde dat het de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet hindert.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Elke speelstraat heeft peters en meters die contactpersoon zijn en dagelijks de speelstraat organiseren. Zij engageren zich ook om de signalisatie op tijd te plaatsen en weg te halen en een oogje in het zeil te houden.

Project van sociale cohesie, gedragen door de buurt

De betrokkenheid van de buurt is een voorwaarde om van een speelstraat een succes te maken, daarom vraagt de gemeente dat de meerderheid van de bewoners akkoord gaat met het initiatief. Organiseer je voor de eerste maal een speelstraat, of is het meer dan twee jaar geleden? Dan bus je een briefje bij al je buren zodat zij indien gewenst, bezwaar kunnen maken. Dit briefje vind je in het aanvraagformulier, onderaan deze pagina.

Concreet: wat moet je doen?

Ben je geïnteresseerd om een speelstratenproject te trekken in jouw buurt? Kijk dan eerst op het gemeenteplan (hieronder bij "downloads") of jouw straat in aanmerking komt. Is dat het geval, dan kan je een aanvraag indienen via het aanvraagformulier onderaan. Aanvragen moeten ons ten laatste bereiken op 1 juni via jeugd@kontich.be of je brengt de ingevulde documenten naar de vrijetijdsdienst-jeugd, Sint-Jansplein 8. 

Heb je bijkomende vragen, contacteer dan de vrijetijdsdienst jeugd, daar helpt men je verder op weg.

Contact: 03 450 78 36, jeugd@kontich.be