Sociaal tarief gas & elektriciteit

In bepaalde gevallen kan je recht hebben op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Dit wordt ook wel de 'sociale maximumprijs' of het 'sociale tarief' genoemd.

Dit sociaal tarief wordt enkel toegekend als je bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgt.

Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Als je recht hebt op dit tarief, heeft het geen zin om te veranderen van energie-leverancier.

Als je recht hebt op het sociaal tarief, ben je een beschermde klant en kan je ook recht hebben op andere voordelen, premies of kortingen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet jij (of iemand op uw adres) een bepaalde tegemoetkoming krijgen. Ofwel:

- Leefloon

- Maatschappelijke dienstverlening gelijk aan het leefloon (Equivalent leefloon)

- Maatschappelijke steun die volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de Federale overheid

- Inkomensgarantie voor ouderen

- Een tegemoetkoming voor personen met een handicap

- Verhoogde kinderbijslag voor een kind met een handicap van minstens 66%

- Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

- huurder van een sociaal appartement in een gebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij (indien de verwarming collectief is)