Sluikstort en zwerfafval

Zowel het sluikstorten als het zwerfvuil zijn terecht een bron van ergernis van vele inwoners. Dergelijk gedrag past niet in onze gemeente en daarom wil het lokaal bestuur op korte termijn deze vorm van illegaal ontwijkgedrag efficiënter aanpakken.
 
Wie sluikstort ziet kan nu het meldingsformulier hieronder invullen en doorsturen naar sluikstort@kontich.be.
 
De melding komt toe bij de dienst omgeving en de gemeentewacht die vervolgens de vaststelling zal doen en indien nodig een GAS-procedure zal opstarten. Tenslotte wordt het sluikstort opgeruimd door de gemeentelijke diensten.
Samen gaan we voor een Proper Kontich!

 

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op www.indevuilbak.be

of https://mooimakers.be/