Melding sluikstort en zwerfafval

Zowel het sluikstorten als het zwerfvuil zijn terecht een bron van ergernis van vele inwoners. Dergelijk gedrag past niet in onze gemeente en daarom wil het lokaal bestuur op korte termijn deze vorm van asociaal overlastgedrag efficiënter aanpakken.
 
Wie een klein sluikstort (<1m3) ziet kan dit melden via het meldingsformulier hieronder en door te sturen naar sluikstort@kontich.be.
 
Deze melding komt toe bij de gemeentelijke diensten die voor een zo snel mogelijke opruiming zullen zorgen en het sluikstort aan een controle zullen onderwerpen. Als de vermoedelijke identiteit van de sluikstorter gekend is of deze ter plaatse wordt aangetroffen, roept de gemeente de gemeenschapswacht of de politie erbij om een proces-verbaal op te maken dat kan leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Bovendien krijgt de overtreder een retributie om de kosten van de tussenkomst van de gemeentediensten te vergoeden.

Gaat het over sluikstort van chemisch/gevaarlijk afval, bedrijfsafval of van grote hoeveelheden (>1m3) dan licht u best eerst de politie in. Zij stellen een proces-verbaal op en maken dit over aan het parket. Dit kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

Samen gaan we voor een proper Kontich!

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op https://mooimakers.be/