Seniorenbehoeftenonderzoek

Het lokaal bestuur en de seniorenraad startten in 2018 i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel met een ouderenbehoefteonderzoek. We willen hiermee de behoeften van de Kontichse senioren in kaart brengen en in de toekomst hierop inspelen. We zijn de 200ste gemeente die dit onderzoek hebben gedaan. Door deze manier van aanpak, kan de stem van de ouderen effectief in kaart worden gebracht.

In mei en juni 2018 zijn meer dan 50 enquêteurs (allen vrijwilligers) langsgegaan bij 420 Kontichse 60-plussers. Alle enquêtes werden volledig anoniem ingevuld en verwerkt in het najaar 2018. Op 26 maart 2019 vonden er werktafels plaats in Het Halfdiep waar alle geïnteresseerde inwoners aan konden deelnemen. De werktafels werden verdeeld in 4 thema’s: mobiliteit, vrije tijd, wonen en zorg.