Schooltoeslag

Er is een onderscheid tussen de schooltoeslag en de schoolbonus.

Wanneer je kind in de maand juli recht had op het groeipakket, heb je recht op de schoolbonus of schoolpremie in de maand augustus. Het bedrag hangt af van de leeftijd van je kind. De schoolbonus krijg je automatisch, je hoeft hier niets voor te doen.

De schooltoeslag of studiebeurs van vroeger is een toeslag voor gezinnen met een beperkter inkomen.

Wie heeft hier recht op: kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs (en HBO5 Verpleegkunde)

Om hier recht op te hebben moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag waar je recht op hebt hangt af van je gezinsinkomen, gezinssituatie, en welk type onderwijs je kind volgt. Deze toeslag krijg je ook automatisch.

Naast deze twee automatisch toegekende toelagen, heb je ook nog het systeem van de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. Dit moet je wel zelf aanvragen bij het departement van Onderwijs.