Schenking van het lichaam aan de wetenschap

Dit product is enkel op afspraak.

Iedereen kan na zijn dood zijn lichaam afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe is, bij leven, een schriftelijke wilsbeschikking nodig die eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend is.
Betrokkene neemt hiervoor rechtstreeks contact op met de universiteit van zijn keuze (Antwerpen, Brussel, Gent of Leuven).
Een kopie van de wilsbeschikking dient hij of zij voor zichzelf te bewaren en het origineel moet opgestuurd worden naar de universiteit van zijn of haar keuze.

De universiteit zal de donor daarna een ontvangstbewijs overmaken of een formulier dat de donor aan zijn identiteitskaart kan hechten opdat de familie of erfgenamen op de hoogte zouden zijn in geval van plots overlijden. Na de dood van deze persoon zullen de nabestaanden de gemeentelijke overheid op de hoogte stellen van de wens van de overledene door de kopie van het document over te maken waarin de overledene zijn wens heeft geuit om zijn lichaam af te staan aan de wetenschap. In praktijk gebeurt dit meestal door de begrafenisondernemer.

De universitaire ziekenhuizen moeten zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden. Het overbrengen van het stoffelijk overschot moet binnen de 48 uur na het overlijden geschieden. De ziekenhuizen aanvaarden enkel de lichamen van mensen die in België overlijden en lichamen die niet aan een autopsie werden onderworpen.

Het lichaam wordt begraven nadat alle voorziene studies konden uitgevoerd worden. Een periode van uitstel van enkele weken, maanden of zelfs jaren kan dus liggen tussen het schenken van het lichaam en de teraardebestelling.