Sabam en billijke vergoeding

Unisono: regel Sabam én de Billijke Vergoeding in één keer!

Vanaf 1 januari 2020 regel je Sabam en de Billijke Vergoeding met één licentie en via één betaling op het platform van Unisono.

Beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en SIMIM sloegen de handen in elkaar voor een efficiëntere en transparantere dienstverlening, om het de gebruikers van hun repertoire zo eenvoudig mogelijk te maken.

Sabam? Billijke Vergoeding?

Je speelt muziek op de werkvloer, in je zaak of tijdens je evenement? Dan maak je gebruik van het (inter)nationale repertoire van Sabam, de Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Je hebt daarvoor een licentie nodig. In ruil mag je vrij gebruik maken van hun repertoire. De vergoeding die je daarvoor betaalt,is het auteursrecht. Sabam verdeelt deze rechten aan haar auteurs, componisten en uitgevers,die op deze manier een eerlijke vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werken.

De Billijke Vergoeding is een wettelijke licentie die je betaalt wanneer je opgenomen muziek speelt in een publiek toegankelijke ruimte. Deze vergoeding zijn naburige rechten en is een financiële compensatie voor het gebruik van het muzikale repertoire van uitvoerende kunstenaars/artiesten en muziekproducenten.Tot nog toe werd de Billijke Vergoeding geïnd door Honebel (voor de horecasector) en door Outsourcing Partners (voor andere sectoren, lokale radio’s en tijdelijke evenementen). Zij doen dit in opdracht van PlayRight en SIMIM, die respectievelijk de uitvoerende kunstenaars/artiesten en de muziekproducenten vertegenwoordigen. Zij verdelen deze Billijke Vergoeding vervolgens aan de leden die zij vertegenwoordigen. Je had dus twee verschillende licenties nodig. Maar daar komt nu verandering in.