Politiebesluit 7.08.2020 - Rook- en vuurverbod

Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor
natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele
provincie


Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde code oranje af voor de
provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur -en
heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Daarom geldt er
vanaf vandaag opnieuw een rook -en vuurverbod in deze gebieden.

Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op
het volledige grondgebied van de provincie verboden.

Van 20 mei tot 4 juni was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie.

Wat betekent code oranje?


Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex
voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen deze week aan naar
fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar.

Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.
Een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden.
Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag
een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en
heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in
open lucht te maken. Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de
provincie: het is nergens toegestaan een open vuur/kampvuur te maken.


Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: ‘Aan al wie tijdens het
tropische weekend buitenkomt en gaat ontspannen in de natuur: doe dat verstandig
en op veilige afstand, met maximale aandacht voor de extra maatregen die in onze
provincie van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Bovendien vraag ik aan iedereen om maximaal waakzaam en alert te zijn voor vuur
in de natuur. Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en
heide- en natuurgebieden.’

Regelgeving

Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke (Vlaamse)
of federale (Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid
vormt de gouverneur de schakel tussen de vier bestuurlijke niveaus: de federale
overheid, de Vlaamse overheid, de provincie en de steden & gemeenten. Zij
woont de provincieraden bij en zit de deputatie - het politieke hart van de
provincie- voor. Als commissaris van de Vlaamse regering houdt zij bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen schorsen die
strijdig zijn met de wetten, decreten en besluiten van de federale of Vlaamse
regering. Als commissaris van de federale regering heeft de gouverneur vooral
taken op het gebied van ordehandhaving, veiligheid en rampenmanagement.

Meer info

Deze actie draagt bij tot de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): 16