Rooilijn- en onteigeningsplannen

Een rooilijn bepaalt de grens tussen het openbaar domein en de private eigendommen. Een rooilijnplan kan opgemaakt worden met het oog op de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan en kan gepaard gaan met een volledige of gedeeltelijke onteigening.

De rooilijn - en onteigeningsplannen zijn digitaal beschikbaar en op te vragen via vergunningen@kontich.be.

Rooilijn- en onteigeningsplannen Nachtegaalstraat (deel tussen N1 en de Duffelsesteenweg)

De gemeenteraad keurde op 16 juni 2014 het rooilijn- en onteigeningsplan voor zowel de Nachtegaalstraat (deel tussen de N1 en de Duffelsesteenweg) als de Koningin Astridlaan (tussen huisnummers 60 en 72) definitief goed.

Zowel de plannen als de raadsbeslissingen (met behandeling van de bezwaren) vindt u onderaan terug.

De geplande weg- en rioleringswerken zullen vermoedelijk pas half 2015 starten. Meer informatie hierover volgt later.

Voor bijkomende informatie over het verloop van de onteigening kan je terecht bij Liselotte De Waele van Aquafin: 03 450 46 60 - liselotte.de.waele@aquafin.be

Voor bijkomende informatie over de weg- en rioleringswerken kan je terecht bij de technische dienst van de gemeente Kontich: 03 451 92 80 - technische.dienst@kontich.be

De rooilijn - en onteigeningsplannen zijn digitaal beschikbaar en op te vragen via vergunningen@kontich.be.