Rijgeschiktheidsattest of medische schifting

Voor wie?

Een rijgeschiktheidsattest of medische schifting is nodig voor een rijbewijs vanaf de categorie C en/of voor personen die andere personen vervoeren (in opdracht van een werkgever).

Procedure

Een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (vanaf categorie C), kan afgeleverd worden via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst.

U dient met dit attest naar de dienst burgerzaken te komen om uw rijbewijs aan te passen.

Meer info

Dit document is maximum vijf jaar geldig. Het is ook mogelijk dat de geneesheer een kortere geldigheidsduur vermeldt.