Retributiereglement conformiteitsattest

Gemeenteraadbesluit van 17 oktober 2022.

Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.