Reservaties

Eénmalige reservaties

Voor het maken van een éénmalige reservatie kan u steeds bij ons terecht tijdens kantooruren (maandag tot vrijdag: 9-12u en 13-16u).

Voor sommige zalen of activiteiten vul je wanneer je wil reserveren best op voorhand een formulier in:

Seizoensreservaties sportinfrastructuur 2019-2020

Seizoenreservaties voor sporthal en zwembad kunnen worden aangevraagd door onderstaand document in te vullen en ons te bezorgen.

Gelieve rekening te houden met volgend tijdschema:

  • Aanvragen voor tornooien en sportdagen: terugbezorgen voor 15 april 2019
  • Aanvragen voor trainingen: terugbezorgen voor 15 april 2019
  • Aanvragen voor wedstrijden: terugbezorgen voor 15 juli 2019
  • Bespreking wedstrijdkalenders 2019-2020: dinsdag 23 april 2019 om 19u (voor alle verenigingen met wedstrijden in sporthal De Nachtegaal)

 Er wordt geen rekening gehouden met te laat binnengebrachte aanvraagformulieren.

Gelieve de ingevulde aanvraagformulieren terug te sturen naar vrijetijdscentrum@kontich.be.

Uiteraard proberen we toe te werken naar een optimale verdeling van de sportinfrastructuur. We verwachten dan ook van alle verenigingen dat ze zich flexibel opstellen en voorstellen van onze dienst omtrent verschuivingen ter harte zullen nemen. Onze voorstellen zijn steeds gericht op zoveel mogelijk verenigingen een (en/of de meest geschikte) plaats te geven in onze sportinfrastructuur.

Door het maken van een reservatie gaat de gebruiker akkoord met het Huishoudelijk Reglement en het Retributiereglement.