Nieuwe gemeentelijke renovatiepremie

Tegen 2050 moeten alle Vlaamse woningen een EPC-label A hebben en dus klimaatneutraal zijn. Sinds 1 januari 2023 geldt al een renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van woningen met EPC-label E of F. Wie energetisch renoveert, kan hiervoor beroep doen op de Vlaamse MijnVerbouwpremie, maar inwoners van Kontich krijgen een extra duwtje in de rug met een bijkomende gemeentelijke premie. Zo willen we de stap naar energetisch renoveren verkleinen!

Voor wie?

We schakelen de gemeentelijke premie gedeeltelijk gelijk met de Mijn VerbouwPremie:

  • Voor eigenaars die onder de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie vallen, met dat verschil dat het over de enige eigen woning gaat.
  • Voor verhuurders die een woning tegen een betaalbare prijs verhuren, niet enkel via de woonmaatschappij (voorheen het sociaal verhuurkantoor) maar ook privé.

Wil je nagaan of je in aanmerking komt? Vul onze vragenlijst in en ontdek het antwoord.

Voorwaarden

  • Voordat de werken worden uitgevoerd, moet een benovatie-advies worden opgesteld, dit is een grondige energetische doorlichting. De werken dienen vervolgens uitgevoerd te worden in de lijn van dit advies. Vaak is ook de opmaak van een eind EPC inbegrepen.
  • Als je een woning verhuurt, mag je slechts een maximale huurprijs vragen (afhankelijk van het aantal slaapkamers) en dient de woning conform te zijn.

Procedure

  • Het aanvraagformulier wordt samen met de bijhorende documenten binnen de twee jaar na de uitvoering (datum van eindfactuur) van de werken ingediend bij de cel energie.
  • De eerste energetische maatregel moet worden uitgevoerd binnen de twee jaar na het ontvangen van het benovatie-advies.
  • Energetische maatregelen komen in aanmerking voor een premie tot vijf jaar na het ontvangen van het benovatie-advies.

Bedrag

Je kan gemeentelijke premies krijgen tot 6100 euro, voor de volgende energetische maatregelen:

Maatregelen BedragĀ 
Maximum bedrag
Dakisolatie 10 euro/m2 1.000 euro
Buitenmuurisolatie 20 euro/m2 2.000 euro
Vloerisolatie 10 euro/m2 500 euro
Hoogrendementsbeglazing 10% totaalfactuur 1.100 euro
Zonneboiler en warmtepompboiler 10% totaalfactuur 500 euro
Warmtepomp (lucht/water of geothermie) 10% totaalfactuur 1.000 euro