Reispas niet-Belgen

Maak een afspraak.

Je dient geen pasfoto meer mee te brengen of te maken in de fotocabine in het gemeentehuis.

Aan onze loketten kunnen nu foto's genomen worden die rechtstreeks op de reispas komen.
Deze foto is gratis en voldoet automatisch aan alle normen waar een correcte pasfoto aan moet voldoen.

!!! Voor kinderen onder de 6 jaar dien je wel een pasfoto bij een fotograaf te laten maken.

Voor wie?

Ben je geen Belg? Vraag je reispas dan aan in je ambassade of consulaat. Sommige personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, kunnen echter ook niet terecht bij hun ambassade of consulaat voor een reispas of een nationaal reisdocument. Zij kunnen terecht bij de dienst burgerzaken van onze gemeente.

Voorwaarden

Je kan als erkende vluchteling (reispas met blauwe kaft) of erkende staatloze (reispas met grijze kaft) een reispas aanvragen als je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • je hebt een beschermde status als vluchteling of staatloze;
 • je beschikt over een geldige A-, B-, C-, D- of F-kaart;
 • je nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op je verblijfskaart).

Je kan als vreemdeling (reispas met rode kaft) een reispas aanvragen als je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • je hebt geen nationaal paspoort en kan er ook geen krijgen, omdat je tot één van volgende categorieën behoort:
  • in een ander land erkende vluchteling. De nationaliteit op je verblijfskaart is 'onbepaald'
  • Tibetaan
  • Van Palestijnse oorsprong
  • Subsidiair beschermd
  • Niet begeleide minderjarige
  • Minderjarige met een niet EU-nationaliteit die bij pleeggezin of pleeginstelling woont;
 • Je beschikt over een geldige B-, C-, D-, F- of M-kaart. (Indien je de status hebt van ‘persoon onder subsidiaire bescherming’ kom je ook in aanmerking als je een A-kaart hebt.);
 • Je nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op je verblijfskaart);
 • Je kan een geschreven akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken voor de afgifte van een reispas voorleggen. Dit geschreven akkoord is maximaal twee weken oud. Je kan dit geschreven akkoord aanvragen via paspoort@diplobel.fed.be.

Procedure

 • Je maakt een afspraak met de dienst Burgerzaken 
 • Je komt persoonlijk naar de afspraak. Als je als volwassene een paspoort voor een kind aanvraagt, moet het kind ook persoonlijk aanwezig zijn (verplicht!).
 • Tijdens je afspraak plaatst je jouw handtekening en laat je jouw vingerafdrukken nemen. Voor het nemen van de vingerafdrukken moet je gewoon je vingers op een apparaat leggen. De afdruk wordt opgeslagen.
 • Het paspoort is klaar binnen de acht werkdagen. Je kan het dan zonder afspraak ophalen aan het onthaal.
 • Je kan een paspoort ook aanvragen via de spoedprocedure. Je ontvangt je paspoort dan de dag nadien, als je jouw aanvraag tenminste vóór 15 uur doet. Voor de spoedprocedure betaal je een meerprijs.

Bedrag

 • normale procedure: 70 euro voor volwassenen en 40 euro voor minderjarigen
 • spoedprocedure: 260 euro voor volwassenen en 230 euro voor minderjarigen
 • extreme spoedprocedure: 330 euro voor volwassenen en 300 euro voor minderjarigen

Regelgeving

Voorwaarden pasfoto:

Wat meebrengen

 • Je verblijfskaart
 • Je oud paspoort (als je er een hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
 • bewijs van identiteit voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.