Reispas niet-Belgen

Voor wie?

U bent geen Belg? Vraag uw reispas dan aan in uw ambassade of consulaat. Sommige personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, kunnen echter ook niet terecht bij hun ambassade of consulaat voor een reispas of een nationaal reisdocument. Zij kunnen terecht bij de dienst burgerzaken van onze gemeente.

Voorwaarden

U kunt als erkende vluchteling (reispas met blauwe kaft) of erkende staatloze (reispas met grijze kaft) een reispas aanvragen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • u hebt een beschermde status als vluchteling of staatloze;
 • u beschikt over een geldige A-, B-, C-, D- of F-kaart;
 • uw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op uw verblijfskaart).

U kunt als vreemdeling (reispas met rode kaft) een reispas aanvragen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • u heeft geen nationaal paspoort en kan er ook geen krijgen, omdat u tot één van volgende categorieën behoort:
  • in een ander land erkende vluchteling. De nationaliteit op uw verblijfskaart is 'onbepaald'
  • Tibetaan
  • Van Palestijnse oorsprong
  • Subsidiair beschermd
  • Niet begeleide minderjarige
  • Minderjarige met een niet EU-nationaliteit die bij pleeggezin of pleeginstelling woont;
 • u beschikt over een geldige B-, C-, D-, F- of M-kaart. (Indien u de status hebt van ‘persoon onder subsidiaire bescherming’ komt u ook in aanmerking als u een A-kaart hebt.);
 • uw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op uw verblijfskaart);
 • u kunt een geschreven akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken voor de afgifte van een reispas voorleggen. Dit geschreven akkoord is maximaal twee weken oud. U kunt dit geschreven akkoord aanvragen via paspoort@diplobel.fed.be.

Procedure

 • U maakt een afspraak met de dienst Burgerzaken 
 • U komt persoonlijk naar de afspraak. Als u als volwassene een paspoort voor een kind aanvraagt, moet het kind ook persoonlijk aanwezig zijn (verplicht!).
 • Tijdens uw afspraak plaatst u uw handtekening en laat u uw vingerafdrukken nemen. Voor het nemen van de vingerafdrukken moet u gewoon uw vingers op een apparaat leggen. De afdruk wordt opgeslagen.
 • Het paspoort is klaar binnen de acht werkdagen. U kunt het dan zonder afspraak ophalen aan het onthaal.
 • U kunt een paspoort ook aanvragen via de spoedprocedure. U ontvangt uw paspoort dan de dag nadien, als u uw aanvraag tenminste vóór 15 uur doet. Voor de spoedprocedure betaalt u een meerprijs.

Bedrag

 • normale procedure: 70 euro voor volwassenen en 40 euro voor minderjarigen
 • spoedprocedure: 260 euro voor volwassenen en 230 euro voor minderjarigen
 • extreme spoedprocedure: 330 euro voor volwassenen en 300 euro voor minderjarigen

Regelgeving

Voorwaarden pasfoto:

 • Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach
 • Hoofd recht naar voren en schouders recht, recht in de camera kijken.
 • Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, de kin en de ooraanzet moeten zichtbaar zijn.
 • De ogen zijn goed zichtbaar: geen reflectie in de brilglazen, geen getinte glazen, geen montuur dat te groot is of vlak langs de ooglijn loopt. Om moeilijkheden te voorkomen kunnen brildragers hun bril afzetten voor de foto, zelfs wanneer ze hun bril dagelijks dragen. 
 • Maximaal 6 maanden oud.
 • Zie volgende link voor meer informatie https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf.

Wat meebrengen

 • uw verblijfskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet. 
 • uw oud paspoort (als u er een heeft) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
 • bewijs van identiteit voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.