Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. In het Beleidsplan Ruimte geven we aan waar we met de ruimtelijke ordening op ons grondgebied naartoe willen. Ondertussen is ook het ontwerp-plan-MER, dat de mogelijk milieu-effecten onderzocht, klaar.

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Iedereen kan dan de documenten inkijken en erop reageren. De documenten inkijken doe je via https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte.html, in het provinciehuis in Antwerpen of in elk gemeentehuis van de provincie Antwerpen.

TIP: Bezoek een infomoment. Je loopt er over een infomarkt en kunt vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kun je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. We tonen er ook andere interessante projecten. Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur: op 20 januari 2023 in Antwerpen23 januari 2023 in Boom en 26 januari 2023 in Turnhout.

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

Alle informatie is beschikbaar via volgende link:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte.html